เกี่ยวกับเรา

บริษัท จี สมาร์ท จำกัด

เล็งเห็นถึงทิศทางการตลาดในอนาคต ที่จะมีการแข่งขัน และ มุ่งเน้นไปด้านการตลาดออนไลน์สูงมากในอนาคต จึงมีนโยบาย ผลิตเครื่องมือออนไลน์ และบริการออนไลน์ เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจทุกประเภทที่ต้องหันมาเพิ่งการตลาดออนไลน์มากขึ้นในยุค 4.0 นี้