SEO ที่ดีควรเป็นอย่างไร

มีหลายอย่างมากมากที่จำเป็นต้องทำในการทำ SEO ให้มีประสิทธิภาพ 5 ข้อนี้ คือสิ่งที่สำคัญมากในการทำ SEO ให้ได้ผล และยังคงได้ผลในระยะยาว

1. ไม่ใช้โปรแกรม หรือหุ่นยนต์ในการสร้างลิงก์

การสร้างลิงก์มายังเว็บไซต์ ซึ่งลิงก์ที่เกิดขึ้นนั้นควรเป็นลิงก์ที่เกิดขึ้นอย่างธรรมชาติ ไม่ควรเป็นลิงก์ที่สร้างขึ้นจากการใช้โปรแกรมอัตโนมัติ หรือหุ่นยนต์ เข้ามาช่วยโพสต์บนเว็บไซต์ต่างๆ เพราะถ้า  Google จับได้ เว็บไซต์ก็จะถูกแบนทันที

2. ห้ามทำ Spam Keyword

ทำ SEO สายขาว ยังคงให้ความสำคัญกับ Keyword บนหน้าเว็บไซต์ แต่เราไม่ให้ความสำคัญกับการทำ Spam Keyword ซึ่งคือวิธีการใส่ Keyword จำนวนมากบนหน้าเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็นการใส่เป็นตัวอักษรเล็กๆ เปลี่ยนสีเป็นสีขาว หรือการเขียนคอนเทนต์ที่อ่านไม่ค่อยรู้เรื่อง มีแต่ Keyword เดิมวนไปวนมา

3. ไม่ทำ Content Spinning

Content Spinning คือการนำบทความที่โพสต์อยู่บนเว็บไซต์อื่นอยู่แล้ว มาเข้าโปรแกรม Content Spinning เพื่อปรับการเขียน การใช้คำ การเรียงประโยคใหม่ เพื่อให้ออกมาดูเหมือนเป็นบทความใหม่ และมีเนื้อหาไม่ซ้ำกัน ซึ่งจะช่วยให้ผู้ที่ขี้เกียจเขียนคอนเทนต์ใหม่ๆ ได้มีคอนเทนต์นำมาลงบนเว็บไซต์ โดยไม่ต้องลงมือเขียนเอง วิธีนี้เป็นวิธีที่ไม่ควรทำเป็นอย่างยิ่ง นอกจากจะเป็นการไม่ให้เกียรติบทความต้นฉบับ ยังส่งผลให้เว็บไซต์ถูกแบนเมื่อ Google ตรวจเจอ

4. ให้ความสำคัญกับ On-page Optimization

On-page Optimization คือการปรับหน้าเว็บไซต์ ทั้งเรื่องโครงสร้าง และเนื้อหา เพื่อให้เว็บไซต์มีคุณภาพ การปรับหน้าเว็บไซต์นี้รวมถึงการติดตั้ง SSL ให้กับโดเมน การรองรับการแสดงผลบนมือถือ การจัดวางคอนเทนต์ เช่น Title / Description / Keyword และอีกมากมาย รวมถึงการอัพเดทคอนเทนต์เป็นประจำ

5. ให้ความสำคับกับ Off-page Optimization

นอกจากจะเพิ่มคุณภาพบนตัวเว็บไซต์เองแล้ว จำเป็นต้องเพิ่มคุณภาพในส่วนที่อยู่นอกเหนือจากเว็บไซต์ด้วย ซึ่งหลักๆ จะเป็นการสร้างลิงก์ต่างๆ ซึ่งต้องเป็นลิงก์ที่เป็นธรรมชาติ เช่น เว็บไซต์ที่เป็นที่นิยมใส่ลิงก์ให้เครดิตเว็บไซต์ของเรา โดยต้องไม่เป็นลิงก์ที่สร้างโดยโปรแกรมอัตโนมัติ