ระบบ จอง คิว โรง พยาบาล

ระบบคิวกับงานโรงพยาบาล
โรงพยาบาลเป็นหน่วยงานที่มีการเกี่ยวพันกับผู้ใช้บริการมากมายในทุกๆวัน จึงปฏิเสธไม่ได้ว่า การการบริหารจัดการจำนวนคนมากๆ ในโรงพยาบาลย่อมเป็นไปด้วยความยากลำบาก ดังนั้นจึงต้องมีการจัดการเพื่อแยกคนส่งไปตามแผนกให้รวดเร็วที่สุดลดการแออัดในโรงพยาบาล

ดังนั้น โรงพยาบาลเป็นอีกหน่วยงานที่นิยมนำระบบคิวอัตโนมัติเข้าไปใช้จัดการบริหารคิวให้กับผู้รับบริการ โดยระบบคิวกับงานโรงพยาบาลเป็นรูปแบบเฉพาะ มีความพิเศษนอกเหนือจากระบบธรรมดาทั่วไป โดยเฉพาะการจัดหมวดหมู่ แผนก และลำดับการทำงานของส่วนต่างๆ ที่แยกได้อีกเป็นหลายหมวดย่อย ผู้ที่ให้บริการจึงจำเป็นต้องรู้ลำดับการทำงาน และเข้าใจเป็นอย่างดี ถึงจะสามารถปรับแต่งให้ตรงใจผู้ใช้งานได้เป็นอย่างดี และด้วยความพิเศษนี้เอง ระบบคิวกับงานโรงพยาบาลจึงจำเป็นต้องมีการบริหารระบบคิวที่ดี เพื่อป้องกันความยุ่งยากซับซ้อนไม่ให้เกิดขึ้นในโรงพยาบาล เพราะหากมีความผิดพลาดย่อมหมายถึงปัญหามากมายที่จะตามมานั้นเอง

ระบบคิวกับงานโรงพยาบาล

ระบบคิวโรงพยาบาลมีความพิเศษกว่าระบบปกติยังไง
one. การจัดสรรคิว มีแบ่งส่วนคิวไว้หลายปลายทาง เริ่มต้นจาก OPD แล้วยังส่งไปในส่วนต่างๆของโรงพยาบาลในส่วนที่ใช้ระบบคิว ระบบคิวของบัตรคิวจึงไม่เรียงเลขกันตามลำดับก่อนหลังต่างจากแบบปกติที่เรียกเรียงกันไปโดยไม่แยกแผนก

2. การใช้ระบบคิว ไม่ได้เป็นแบบกดบัตรคิว แต่เป็นการคีย์ข้อมูลเข้าสู่ระบบ เพื่อจำแนกคิวผู้รับบริการให้เป็นไปตามการรักษา

3. คิวเฉพาะ ในโรงพยาบาลมีคิวผู้รับบริการประเภทหนึ่งที่มีความจำเป็นต้องแจกคิวพิเศษเฉพาะ เช่น ผู้ป่วยฉุกเฉิน ชรา ระบบของเรารองรับถึงระบบนี้ด้วย สามารถ แยกคิวผู้ป่วยเฉพาะออกมาเพื่อแทรกคิวได้ทันที

4.สิทธิในการรักษา การชำระเงินในการจ่ายยา ระบบ จอง คิว โรง พยาบาล ผู้รับบริการแต่ละท่านไม่เหมือนกัน ตามแต่สิทธิ์ ระบบคิวกับงานโรงพยาบาล

ระบบคิวอัตโนมัติระบบคิวอัตโนมัติ

การใช้งานระบบคิว
one.ลดความซ้ำซ้อนในการจำคิว หรือ แจกบัตรคิว เมื่อส่งไปแผนกอื่นแล้วต้องให้คิวใหม่ เฉพาะส่วนให้บริการ

2.ลดการใช้เจ้าหน้าที่เรียกผู้รับบริการ ใช้ระบบเรียกตามหมายเลข กันการเรียกชื่อผิด หรือ ชื่อซ้ำซ้อนกันในกลุ่มผู้รับบริการ

three.ลดปัญหาการขัดแย้งกันเรื่องลำดับในการใช้บริการ เมื่อนำระบบบัตรคิว เพื่อยืนยันหมายเลขลำดับได้