ระบบ บัตร คิว อัตโนมัติ

GSmart – ระบบคิว

เรื่องน่ารู้ของระบบคิวอัตโนมัติ มีอะไรที่ควรรู้บ้าง

เรื่องน่ารู้ของระบบคิวอัตโนมัติ
ระบบคิวอัตโนมัติ ได้รับความไว้วางใจให้มีการติดตั้งมากกว่า three,five hundred ระบบ ทั้งธนาคาร หน่วยงานราชการและหน่วยงานเอกชน โดยระบบเครื่องกดบัตรคิวอัตโนมัติของทางบริษัทแบ่งออกเป็น two ประเภท คือ

Q-Enterprise : เป็นระบบคิวขนาดกลางที่เหมาะสำหรับสถานีที่มีบริการรองรับหลากหลายรูปแบบ ซึ่งมีตัวเลือก (Selection) เพิ่มขึ้น สำหรับลูกค้าที่ต้องการใช้ characteristic การประเมินผลความพึงพอใจการรับบริการ

Q-Enterprise : ระบบคิวอัตโนมัติขนาดใหญ่ เน้นความสะดวกกับระบบงานที่มีผู้ใช้จำนวนมาก ซึ่งระบบคิวจะทำหน้าที่จัดลำดับคิวให้แก่ผู้ที่เข้ามาติดต่อใช้งานในองค์กรหรือหน่วยงาน ทั้งยังสามารถรวบรวมสถิติการใช้งานและสามารถรายงานข้อมูลในการใช้งานได้อีกด้วย

ความจำเป็นของระบบบัตรคิว
ระบบบัตรคิวเป็นระบบที่มีความสำคัญสำหรับหน่วยงานหรือองค์บริการต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เช่นโรงพยาบาล ธนาคาร ไปรษณีย์ หรือเคาเตอร์สำหรับรับค่าบริการต่าง ๆ การนำระบบบัตรคิวมาใช้ทำให้หน่วยงานสามารถบริการได้อย่างถูกต้องและเป็นระเบียบเรียบร้อยและเป็นธรรมต่อผู้มาใช้บริการด้วย

ระบบคิวอัตโนมัติขนาดกลางรุ่นยอดนิยม
ระบบคิวอัตโนมัติขนาดกลางขนาดหน้าจอสัมผัส eight.9 นิ้วเป็นรุ่นยอดนิยมสามารถกำหนดงานได้มากถึง 99 ประเภท แต่ด้วยขนาดหน้าจอไม่ใหญ่ดังนั้นจึงกำหนดงานที่สามารถให้ใช้ได้สะดวกเพียง eight-ten ประเภท ระบบ บัตร คิว อัตโนมัติ (8-10ปุ่ม) เพราะถ้ากำหนดมากเกินไปจะทำให้ปุ่มเล็กและดูไม่สวยงาม แต่ก็เพียงพอกับงานบริการทั่วไป เช่นระบบคิวธนาคาร ซึ่งมีงานบริการ 6-eight ประเภท ระบบคิวโรงพยาบาล หรือระบบคิวในงานประกันชีวิต เป็นต้น การบริหารประเภทงานบริการ หรือการปรับเปลี่ยน เพิ่ม ลดประเภทงานได้ง่าย ๆ ผ่านระบบ Again Workplace โดยสามารถ config ชื่องาน ประเภทงาน Format ปุ่มกด ขนาดปุ่มกด สีปุ่มกดได้เอง ส่วนการกำหนดรูปแบบการพิมพ์ก็สามารถออกแบบได้เองโดยการลากและวางในตำแหน่งที่ต้องการ และยังสามารถเพิ่มคิวอาร์โค้ดสำหรับการตรวจคิวผ่านแอพไลน์ได้อีกด้วย รูปลักษณ์คีออสขนาดกลางออกแบบให้มีขนาดกระทัดรัดและสวยงาม ถึงแม้จะเป็นระบบคิวอัตโนมัติขนาดเล็กแต่มีฟังก์ชั่นการทำงานเหมือนระบบคิวอัตโนมัติรุ่นใหญ่ ซึ่งมีข้อแตกต่างเพียงขนาดหน้าจอสัมผัสเท่านั้นเอง ระบบ บัตร คิว อัตโนมัติ

การเลือกซื้อระบบคิวอัตโนมัติอย่างมีประสิทธิภาพ
การเลือกซื้อระบบคิวอัตโนมัตินอกจากจะมีปัจจัยเรื่องการใช้งานตามจุดมุ่งหมายแล้วสิ่งที่ต้องคำนึงถึงคือเทคโนโลยีของระบบจะต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและไม่ควรเป็นระบบที่ไม่เฉพาะเจาะจงจนเกินไปเพราะจะมีผลกับการบำรุงรักษาในระยะยาว ยกตัวอย่าง ในงานราชการแห่งหนึ่งต้องการระบบคิวที่ทำงานผ่านระบบ Internet base มีบริษัทที่ประมูลชนะโดยสามารถทำตามเงื่อนไข (TOR) ได้อย่างครบถ้วน แต่ว่าบริษัทได้ไปจ้างบริษัทในต่างประเทศทำให้อีกทอดหนึ่งและปัญหาเกิดขึ้นเมื่อหมดประกันบริษัทที่รับจ้างทำไม่สามารถทำการแก้ไขให้ได้ ทางหน่วยงานได้จ้างบริษัทอื่นเพื่อเข้ามาทำการบำรุงรักษาก็ไม่สามารถทำได้ สุดท้ายก็ต้องจ้างทำระบบใหม่ ผลทำให้หน่วยงานเสียเงินไปอีกหลายล้านบาท