ระบบ บัตร คิว โรง พยาบาล

ระบบคิวกับงานโรงพยาบาล
โรงพยาบาลเป็นหน่วยงานที่มีการเกี่ยวพันกับผู้ใช้บริการมากมายในทุกๆวัน จึงปฏิเสธไม่ได้ว่า การการบริหารจัดการจำนวนคนมากๆ ในโรงพยาบาลย่อมเป็นไปด้วยความยากลำบาก ดังนั้นจึงต้องมีการจัดการเพื่อแยกคนส่งไปตามแผนกให้รวดเร็วที่สุดลดการแออัดในโรงพยาบาล

ดังนั้น โรงพยาบาลเป็นอีกหน่วยงานที่นิยมนำระบบคิวอัตโนมัติเข้าไปใช้จัดการบริหารคิวให้กับผู้รับบริการ โดยระบบคิวกับงานโรงพยาบาลเป็นรูปแบบเฉพาะ มีความพิเศษนอกเหนือจากระบบธรรมดาทั่วไป โดยเฉพาะการจัดหมวดหมู่ แผนก และลำดับการทำงานของส่วนต่างๆ ที่แยกได้อีกเป็นหลายหมวดย่อย ผู้ที่ให้บริการจึงจำเป็นต้องรู้ลำดับการทำงาน และเข้าใจเป็นอย่างดี ถึงจะสามารถปรับแต่งให้ตรงใจผู้ใช้งานได้เป็นอย่างดี และด้วยความพิเศษนี้เอง ระบบคิวกับงานโรงพยาบาลจึงจำเป็นต้องมีการบริหารระบบคิวที่ดี เพื่อป้องกันความยุ่งยากซับซ้อนไม่ให้เกิดขึ้นในโรงพยาบาล เพราะหากมีความผิดพลาดย่อมหมายถึงปัญหามากมายที่จะตามมานั้นเอง

ระบบคิวกับงานโรงพยาบาล

ระบบคิวโรงพยาบาลมีความพิเศษกว่าระบบปกติยังไง
1. การจัดสรรคิว มีแบ่งส่วนคิวไว้หลายปลายทาง เริ่มต้นจาก OPD แล้วยังส่งไปในส่วนต่างๆของโรงพยาบาลในส่วนที่ใช้ระบบคิว ระบบคิวของบัตรคิวจึงไม่เรียงเลขกันตามลำดับก่อนหลังต่างจากแบบปกติที่เรียกเรียงกันไปโดยไม่แยกแผนก

two. การใช้ระบบคิว ไม่ได้เป็นแบบกดบัตรคิว แต่เป็นการคีย์ข้อมูลเข้าสู่ระบบ เพื่อจำแนกคิวผู้รับบริการให้เป็นไปตามการรักษา

three. คิวเฉพาะ ในโรงพยาบาลมีคิวผู้รับบริการประเภทหนึ่งที่มีความจำเป็นต้องแจกคิวพิเศษเฉพาะ เช่น ผู้ป่วยฉุกเฉิน ชรา ระบบของเรารองรับถึงระบบนี้ด้วย สามารถ แยกคิวผู้ป่วยเฉพาะออกมาเพื่อแทรกคิวได้ทันที

4.สิทธิในการรักษา การชำระเงินในการจ่ายยา ผู้รับบริการแต่ละท่านไม่เหมือนกัน ตามแต่สิทธิ์ ระบบคิวกับงานโรงพยาบาล

ระบบคิวอัตโนมัติระบบคิวอัตโนมัติ

การใช้งานระบบคิว
1.ลดความซ้ำซ้อนในการจำคิว หรือ แจกบัตรคิว เมื่อส่งไปแผนกอื่นแล้วต้องให้คิวใหม่ เฉพาะส่วนให้บริการ

2.ลดการใช้เจ้าหน้าที่เรียกผู้รับบริการ ใช้ระบบเรียกตามหมายเลข ระบบ บัตร คิว โรง พยาบาล กันการเรียกชื่อผิด หรือ ชื่อซ้ำซ้อนกันในกลุ่มผู้รับบริการ

3.ลดปัญหาการขัดแย้งกันเรื่องลำดับในการใช้บริการ เมื่อนำระบบบัตรคิว เพื่อยืนยันหมายเลขลำดับได