ระบบ รัน คิว

ระบบคิว เป็นระบบหนึ่งที่ถูกพัฒนาขึ้นมาให้การทำงานในส่วนงานต่าง ๆ ที่มีผู้มาใช้บริการจำนวนมาก ๆ เป็นได้ด้วยความเรียบร้อย ไม่มีการเลื่อมล้ำ แซงคิวกันแต่อย่างไร ไปดูกันว่าระบบคิวนี้คืออะไร

ระบบคิว หรือเรียกว่า ระบบบัตรคิว นั้น คือ ระบบจัดการลำดับงานอัตโนมัติด้วยซอฟต์แวร์อย่างแม่นยำถูกต้อง ที่มีการออกหมายเลขบัตรคิวให้กับผู้มาใช้บริการ ระบบ รัน คิว แยกประเภทคิวได้ เพื่อใช้สำหรับจัดคิวในการให้บริการแก่ลูกค้าของผู้ติดตั้งตามลำดับ โดยมีการจัดเรียงตามลำดับก่อนหลัง และยังช่วยจัดการแบ่งแยกเจ้าหน้าที่ เพื่อที่จะรองรับการให้บริการตรงตามประเภทของความต้องการของลูกค้า เพื่อให้เกิดความพึงพอใจของผู้รับบริการ ที่สำคัญระบบนี้จะช่วยลดปัญหาความสับสน การลัดคิว รวมถึงการบริหารคนในองค์กรของท่านให้ได้ประสิทธิภาพ ซึ่งปัจจุบันมักพบเห็นได้หลายสถานที่ แต่มักเห็นตามสถานที่ใหญ่ที่มักมีการติดตั้งอย่างเช่น ธนาคาร,โรงพยาบาล,ร้านอาหาร,คลินิก,ศูนย์ราชการ เป็นต้น โดยระบบคิวนี้มีหลายประเภทให้สามารถประยุกต์ใช้งานให้เข้ากับแต่ละสถานที่ ผู้ติดตั้งจึงสามารถคล้ายความกังวลในเรื่องของปัญหาการเรียงคิวได้อย่างแน่นอน