“ร้านค้าออนไลน์” ขยายฐานการตลาดอย่างไง ?

ปัจจุบันดิจิตอลเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของคนทั่วโลกเป็นอย่างมาก เห็นได้จากความสามารถในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตผ่านมือถือหรือแท็บเลต (Tablet) จากทุกที่ทุกมุม และทุกช่วงเวลาซึ่งเป็นโอกาสดีของผู้ประกอบการทุกประเภทที่จะขยายการรับรู้ และสร้างฐานการตลาดเพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้ายุคดิจิตอลอย่างรวดเร็ว เพื่อรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดของตนเอง และเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดที่มีความเป็นไปได้สูง

ดังนั้นผู้ประกอบการส่วนใหญ่จึงได้นำเอาโอกาสนี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการเปิดร้านค้าออนไลน์ เพื่อให้ลูกค้าจากทั่วทุกมุมโลก สามารถทำการซื้อขายสินค้าและบริการจากผู้ประกอบการนั้นๆ ได้อย่างสะดวก สามารถติดต่อสื่อสารกับลูกค้าได้แบบ real time

อีกทั้งร้านค้าออนไลน์ยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการดึงดูดลูกค้าที่ดี และรวดเร็วตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทันท่วงที หากผู้ประกอบการท่านใดยังไม่ปรับตัวสำหรับการนำเอาการตลาดดิจิตอลเข้ามาใช้ อาจเป็นปัญหาสำหรับธุรกิจในอนาคตก็เป็นได้

ร้านค้าออนไลน์ ช่วนให้ผู้ประกอบการสามารถบริหารธุรกิจแบบ “ง่าย..สบาย..สะดวก” พร้อมรับมือสำหรับการขยายธุรกิจในประเทศและเปิดตลาดในต่างประเทศ ตามนโยบายประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ที่กำลังจะมาถึงในปี 2558 ซึ่งจะเป็นการเปิดช่องทางใหม่ๆ ในการขยายฐานลูกค้าผู้ร่วมธุรกิจสร้างความสัมพันธ์ระหว่างทีมงาน และบริหารธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บทความโดย : คุณวรัทยา กาญจนาวิทย์